Apel o wsparcie 1 %

Drukuj

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów                                                                   Przemyśl, dnia 30.01.2020

Służby Celnej w Przemyślu

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000448983                                

                                                           Koleżanki i Koledzy

                                    P.T. funkcjonariusze i pracownicy KAS

                                   Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu informuję, że założone w 2013 roku Stowarzyszenie od 2015 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna, o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym oraz integracji środowiska funkcjonariuszy celnych w stanie spoczynku.

Nasza skuteczność w niesieniu pomocy naszym koleżankom i kolegom w dużej mierze jest uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego jak również wsparcie Stowarzyszenia w formie dobrowolnych nawet niewielkich wpłat na nasze konto. Otrzymane od Was środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom i rencistom

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% PIT na rzecz na rzecz naszego Stowarzyszenia umieszczając nr KRS 0000448983 w rubryce 137 deklaracji.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej http://seirsc.pl/ lub https://www.facebook.com/seirsc i zapoznania się z naszą działalnością oraz realizowanymi działaniami. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje a w zakładce „galerie” możecie obejrzeć dokumentację fotograficzną naszych spotkan

W imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, ponownie życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2020 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

                                                                     W imieniu i z upoważnienia Zarządu

                                                                    Stanisław Trojnar

                                          insp.celny. w stanie spoczynku