03.08.2017 Zebranie Zarządu SEiRSC

Drukuj

W dniu 03.08.2017 9 czwartek) o godz. 10.00 w budynku odpraw celnych PKP (pawilon) przy ul. Czarnieckiego odbędzie się zebranie członków Zarządu SEiRSC. Tematem zebrania będzie analiza stanu środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia i zaplanowanie kolejnych imprez na II połowę 2017 roku.

V-ce Prezes SEiRSC

insp.c. w st. spocz.

Stanisław Trojnar