Apel o wsparcie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej

Drukuj

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów                      Przemyśl, dnia 17.01.2018

Służby Celnej w Przemyślu

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000448983                            

                                                           Koleżanki i Koledzy

P.T. funkcjonariusze i pracownicy KAS

                                   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia podobnie jak w roku ubiegłym informuję, że założone w 2015 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna, o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym oraz integracji środowiska funkcjonariuszy celnych w stanie spoczynku.

Jak wynika z Art. 27 Ustawy  podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.  Można to uczynić umieszczając nr KRS 0000448983 w rubryce 137 PIT 37 przez osoby samodzielnie rozliczające podatek dochodowy lub składając oświadczenie PIT OP o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego do Urzędu Skarbowego.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego i podlegają ścisłemu rozliczeniu i kontroli na zasadach określonych Ustawą.

Nasza skuteczność w niesieniu pomocy naszym koleżankom i kolegom w dużej mierze będzie uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego jak również wsparcie Stowarzyszenia w formie dobrowolnych nawet niewielkich wpłat na nasze konto. Otrzymane od Was środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom niezależnie od tego czy są członkami Stowarzyszenia oraz na integrację środowiska. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://seirsc.pl/ i zapoznania się z naszą działalnością i i realizowanymi działaniami. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje.

Apelujemy i prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia , a korzystając z tej okazji w imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2018 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

                                               W imieniu i z upoważnienia Zarządu

                                                           Stanisław Trojnar

insp.c. w stanie spoczynku