Walne zebranie 24.04. godz. 12.00

Drukuj

W dniu 24.04 o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 9 odbędzie się walne zebranie członków SEiRSC. Tematem zebrania będzie złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za 2017 rok , przekazanie informacji o stanie finansów Stowarzyszenia oraz propozycja planu działalności na rok 2018.

Obecność wszystkich członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej obowiązkowa.

W imieniu Zarządu

Stanisław Trojnar

insp.c. w stanie spocz.