Apel do Koleżanek i Kolegów - 1%

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów                                                                                                        Przemyśl, dnia 25.01.2019

Służby Celnej w Przemyślu

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000448983                                

                                                           Koleżanki i Koledzy

                                                                                                       P.T. funkcjonariusze i pracownicy

                                                                                                        KAS

                                   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia podobnie jak w roku ubiegłym informuję, że założone w 2013 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu od 2015 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna, o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym oraz integracji środowiska funkcjonariuszy celnych w stanie spoczynku.

Jak wynika z Art. 27 w/w Ustawy  podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego umieszczając nr KRS 0000448983 w rubryce 137 PIT Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego i podlegają ścisłemu rozliczeniu i kontroli na zasadach określonych Ustawą.

Nasza skuteczność w niesieniu pomocy naszym koleżankom i kolegom w dużej mierze jest uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego . Otrzymane od Was środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom i rencistom .

Apelujemy i prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia , a korzystając z tej okazji w imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2019 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej http://seirsc.pl/ lub https://www.facebook.com/seirsc i zapoznania się z naszą działalnością oraz realizowanymi działaniami. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje a w zakładce „galerie” możecie obejrzeć dokumentację fotograficzną

                                                                                                                                                   W imieniu i z upoważnienia Zarządu

                                                                                                                                                     Stanisław Trojnar

                                                                                                             insp.c. w stanie spoczynku

Please publish modules in offcanvas position.