wielkanoc

Z okazji zbliżających się Swiąt Wielkanocnych składam wszystkim koleżankom i kolegom serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych świąt. Niech zbliżajacy się czas Wielkiej Nocy będzie dla nas okresem uspokojenia, odpoczynku i okazji do przebywania z najbliższymi. Oderwijmy się w tym czasie od codziennych zmartwień aby z nowymi siłami i radością wejść w nowy sezon naszej działalności i związany z tym okres naszych wzajemnych spotkań.

Wszystkiego Najlepszego !!!

S.T.

Odwołane wcześniej Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Slużby Celnej w Przemyślu odbędzie się w dniu 25.04.( czwartek)

Zapraszamy na  godz. 11.00 do Pawilonu PKP w Przemyślu siedziby UCS

Zarząd SEiRSC

W dniu 10.04.o godz. 10.30 br planowane jest Walne zebranie członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu. Zebranie będzie miało wyjątkowy charakter ponieważ będzie decydowało w głosowaniu o wyborze nowego składu Zarządu SEiRSC.  W trakcie zebrania omówimy również sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok oraz plany działalności Stowarzyszenia w bieżącym roku. Zebranie odbędzie się  w siedzibie UCS w Pawilonie PKP ( ul.Czarnieckiego)

Wszystkich bez wyjątku członków Stowarzyszenia serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Walnym Zebraniu .

v-ce Prezes Zarządu

Stanisław Trojnar

05.04.2019 Ze względu na sygnalizowaną nieobecność na zebraniu  kilku członków Stowarzyszenia w tym 2 członków Zarządu SEiRSC postanowiliśmy odwołać zebranie  planowane na 10.04.2019. Kolejny  termin zebrania wstępnie został ustalony na 24.04.2019 . O szczególach powiadomię.

St. Trojnar

W dniu 05.02.2019 w Siedzibie O/C Przemyśl ( Pawilon) odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Slużby Celnej w Przemyślu. Tematem zebranie było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz nakreślenie planów działania  Stowarzyszenia na rok 2019. W zebraniu udział wzięli :

kol. Tadeusz Milanowski - Prezes Zarzadu

kol. Stanisław Trojnar - v-ce Prezes Zarządu

kol. Jadwiga Marek - Skarbnik

kol. Maciej Fedyk - członek Zarzadu

kol. Zbigniew Oziembłowski - Przew. Kom. Rewizyjnej

Termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zostanie podany odrębnie.

Stanisław Trojnar

v-ce Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów                                                                                                        Przemyśl, dnia 25.01.2019

Służby Celnej w Przemyślu

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000448983                                

                                                           Koleżanki i Koledzy

                                                                                                       P.T. funkcjonariusze i pracownicy

                                                                                                        KAS

                                   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia podobnie jak w roku ubiegłym informuję, że założone w 2013 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu od 2015 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna, o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym oraz integracji środowiska funkcjonariuszy celnych w stanie spoczynku.

Jak wynika z Art. 27 w/w Ustawy  podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego umieszczając nr KRS 0000448983 w rubryce 137 PIT Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego i podlegają ścisłemu rozliczeniu i kontroli na zasadach określonych Ustawą.

Nasza skuteczność w niesieniu pomocy naszym koleżankom i kolegom w dużej mierze jest uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego . Otrzymane od Was środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom i rencistom .

Apelujemy i prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia , a korzystając z tej okazji w imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2019 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej http://seirsc.pl/ lub https://www.facebook.com/seirsc i zapoznania się z naszą działalnością oraz realizowanymi działaniami. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje a w zakładce „galerie” możecie obejrzeć dokumentację fotograficzną

                                                                                                                                                   W imieniu i z upoważnienia Zarządu

                                                                                                                                                     Stanisław Trojnar

                                                                                                             insp.c. w stanie spoczynku

Koleżanki i Koledzy !!!

W nowym 2019 roku życzę wszystkim zdrowia i pomyślności. Dla  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej niech będzie to rok dalszego rozwoju osobowego wielu udanych i niezapomnianych imprez i wzajemnych spotkań oraz wzajemnej pomocy.

Dla Koleżanek i kolegów w Służbie niech będzie to rok samych sukcesów w służbie dla ojczyzny i satysfakcji z wypełnianych obowiązków. Niech sprawy w naszej Ojczyźnie pójdą w dobrym kierunku ku zadowoleniu wszystkich obywateli. Niech rządzący tym krajem przestrzegają Konstytucji jako symbolu praworządności a stanowione prawo niech uwzględnia wszystkie jej postanowienia. Odrzucajmy wszystko to co nas dzieli a szukajmy tego co nas łączy.

Przypominam wszystkim że Stowarzyszenie Nasze jest Organizacją Pożytku Publicznego i wspieranie naszej działalności poprzez przekazanie 1% PIT jest dla naszej działalności istotnym elementem finansowania naszej działalności.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu

Stanisław Trojnar

insp.celny w stanie spoczynku

P.S.Przypominam nasze dane : Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu ul ul. Sielecka 9 KRS 0000448983

Please publish modules in offcanvas position.