W dniu 05.02.2019 w Siedzibie O/C Przemyśl ( Pawilon) odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Slużby Celnej w Przemyślu. Tematem zebranie było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz nakreślenie planów działania  Stowarzyszenia na rok 2019. W zebraniu udział wzięli :

kol. Tadeusz Milanowski - Prezes Zarzadu

kol. Stanisław Trojnar - v-ce Prezes Zarządu

kol. Jadwiga Marek - Skarbnik

kol. Maciej Fedyk - członek Zarzadu

kol. Zbigniew Oziembłowski - Przew. Kom. Rewizyjnej

Termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zostanie podany odrębnie.

Stanisław Trojnar

v-ce Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów                                                                                                        Przemyśl, dnia 25.01.2019

Służby Celnej w Przemyślu

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000448983                                

                                                           Koleżanki i Koledzy

                                                                                                       P.T. funkcjonariusze i pracownicy

                                                                                                        KAS

                                   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia podobnie jak w roku ubiegłym informuję, że założone w 2013 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu od 2015 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna, o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym oraz integracji środowiska funkcjonariuszy celnych w stanie spoczynku.

Jak wynika z Art. 27 w/w Ustawy  podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego umieszczając nr KRS 0000448983 w rubryce 137 PIT Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego i podlegają ścisłemu rozliczeniu i kontroli na zasadach określonych Ustawą.

Nasza skuteczność w niesieniu pomocy naszym koleżankom i kolegom w dużej mierze jest uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego . Otrzymane od Was środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom i rencistom .

Apelujemy i prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia , a korzystając z tej okazji w imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2019 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej http://seirsc.pl/ lub https://www.facebook.com/seirsc i zapoznania się z naszą działalnością oraz realizowanymi działaniami. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje a w zakładce „galerie” możecie obejrzeć dokumentację fotograficzną

                                                                                                                                                   W imieniu i z upoważnienia Zarządu

                                                                                                                                                     Stanisław Trojnar

                                                                                                             insp.c. w stanie spoczynku

Koleżanki i Koledzy !!!

W nowym 2019 roku życzę wszystkim zdrowia i pomyślności. Dla  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej niech będzie to rok dalszego rozwoju osobowego wielu udanych i niezapomnianych imprez i wzajemnych spotkań oraz wzajemnej pomocy.

Dla Koleżanek i kolegów w Służbie niech będzie to rok samych sukcesów w służbie dla ojczyzny i satysfakcji z wypełnianych obowiązków. Niech sprawy w naszej Ojczyźnie pójdą w dobrym kierunku ku zadowoleniu wszystkich obywateli. Niech rządzący tym krajem przestrzegają Konstytucji jako symbolu praworządności a stanowione prawo niech uwzględnia wszystkie jej postanowienia. Odrzucajmy wszystko to co nas dzieli a szukajmy tego co nas łączy.

Przypominam wszystkim że Stowarzyszenie Nasze jest Organizacją Pożytku Publicznego i wspieranie naszej działalności poprzez przekazanie 1% PIT jest dla naszej działalności istotnym elementem finansowania naszej działalności.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu

Stanisław Trojnar

insp.celny w stanie spoczynku

P.S.Przypominam nasze dane : Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu ul ul. Sielecka 9 KRS 0000448983

Koleżanki i Koledzy

Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech zdrowie spokój i miłość najbliższych
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe
życzenia spełniają się w każdym momencie.

 

Świąteczne życzenia kierujemy również do naszych kolegów i koleżanek wspierających nasze środowisko. Niech ten świąteczny czas będzie dla Was czasem odpoczynku w gronie najblizszych i przyjaciół. Wspominajcie nas i wspierajcie tak jak dotychczas. Wszystkiego najlepszego !!!

40228xkvhpt

 

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej

W dniu 12.12. w godz . 15.00 - 18.00 odbyło się  spotkanie opłatkowe dla członków Stowarzyszenia oraz  osób ( członków ) wspierających działalność Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu . Spotkanie odbyło się w restauracji Karczma w Przemyślu .Udział wspotkaniu wzięlli zaproszeni goście tradyzyjnie już  ks.kapelan Krzysztof Skałkowski oraz Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno Skarbowego mł. Insp. Andrzej Pasternak. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu SEiRSC kol. Tadeusz Milanowski składając wszystkim serdeczne życzeni zdrowia i pomyślności. Ksiądz kapelan Krzysztof Skałkowski poprowadził dalszą częśc spotkania w tym również modlitwę za pomyślność i zdrowie wszystkich emerytów i rencistów Służbyu Celnej. Naczelnik Urzędu Celno Skarbowego podziękował wszystkim za zaproszenie przyłączając się do życzeń zdrowia i pomyślności. Piszący te słowa niżej podpisany wyraził nadzieję na kontynuację spotkań w takim gronie nie ukrywając , że w ostatnim okmresie kontakty z Urzędem i Izbą Administracji Skarbowej nie były  najlepsze./ Po wystąpieniach i podzieleniu się opłatkiem oraz złożeniu wzajemnych życzeń usiedliśmy do skromnej kolacji i jak zwykle gorących dyskusji i wspomnień niegdysiejszej służnby porównując ją z obecnie pełnioną przez koleżanki i kolegów w służbie. Na pożegnanie życzyliśmy sobie dalszych tego rodzaju i nietylko, spotkań a także współpracy z obecnie funkcjonującymi instytucjami Służby Skarbowo Celnej . Zapraszam do obejrzenia zdjąć ze spotkania w zakładce GALERIA-Ważne wydarzenia-Spotkanie opłatkowe 2018.

Insp. Celny w st.sp;ocz.

Stanisław Trojnar

DSC 0020

12.12.2018

 DSC 0023

Zamość 2018

   Do tej pory jeździliśmy zwykle w ustronne, często „dzikie miejsca”, gdzie otaczała nas przyroda, której w żaden sposób nie unikaliśmy, a chłonęliśmy wprost jej piękno nad ukrytymi w puszczańskim cieniu źródłami rzeczek, w szumie potoków płynących nad małymi kaskadami, wśród pokrytych lasami wzgórz Bieszczadów czy Pogórza Przemyskiego. Choć trudno do tej grupy zaliczyć spacer po koronie zapory nad Zalewem Solińskim w pełni sezonu wakacyjnego. Jednak tym razem postanowiliśmy nasycić oczy dziełami rąk ludzkich, a takim przede wszystkim jest perła renesansu – Zamość stare miasto w obrębie murów miejskich, a przynajmniej tej części , która dotrwała do naszych czasów i druga rzecz to skorzystaliśmy z usług profesjonalnego przewodnika co zaowocowało obejrzeniem zaułków starego miasta o których większość zwiedzających zwykle nie ma zielonego pojęcia. Jan Zamojski hetman wielki i kanclerz Królestwa Polskiego zamarzył sobie wybudować idealne miasto na wzorach włoskich, gdzie spędził kilka lat studiując prawo w Padwie. Włoski architekt spełnił te życzenia i w ten sposób powstało miasto – twierdza najnowocześniejsza w Rzeczpospolitej. Jako miasto leżące na skrzyżowaniu szlaków handlowych ściągnęło ludzi interesu z całej Europy, jak również kupców z egzotycznej Armenii. Jako twierdza oparło się wojskom powstańczym Bohdana Chmielnickiego w 1648 roku, jak parę lat później podczas potopu szwedzkiego wojskom Karola Gustawa w 1655 roku i później mimo wielu kolejom losu: zaborom, wojnom zachowało prawie w całości substancję materialną do naszych czasów. Dzisiaj dzięki wielu funduszom europejskim i wpisaniu miasta na listę UNESCO przywracany jest jego niegdysiejszy blask. A na rynku koło ratusza spotykają się ludzie z różnych stron świata. Zachęcamy do jego odwiedzenia.

Zamość –Przemyśl 17 października 2018 roku

Piotr Bielecki

Zdjęcia z imprezy autorstwa nieocenionego kol. Piotra w zakładce Galerie-Ważne Wydarzenia-Zamość 2018 (S.T)

z17

 

Please publish modules in offcanvas position.