Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów                      Przemyśl, dnia 17.01.2018

Służby Celnej w Przemyślu

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000448983                            

                                                           Koleżanki i Koledzy

P.T. funkcjonariusze i pracownicy KAS

                                   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia podobnie jak w roku ubiegłym informuję, że założone w 2015 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna, o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym oraz integracji środowiska funkcjonariuszy celnych w stanie spoczynku.

Jak wynika z Art. 27 Ustawy  podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.  Można to uczynić umieszczając nr KRS 0000448983 w rubryce 137 PIT 37 przez osoby samodzielnie rozliczające podatek dochodowy lub składając oświadczenie PIT OP o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego do Urzędu Skarbowego.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego i podlegają ścisłemu rozliczeniu i kontroli na zasadach określonych Ustawą.

Nasza skuteczność w niesieniu pomocy naszym koleżankom i kolegom w dużej mierze będzie uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego jak również wsparcie Stowarzyszenia w formie dobrowolnych nawet niewielkich wpłat na nasze konto. Otrzymane od Was środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom niezależnie od tego czy są członkami Stowarzyszenia oraz na integrację środowiska. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://seirsc.pl/ i zapoznania się z naszą działalnością i i realizowanymi działaniami. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje.

Apelujemy i prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia , a korzystając z tej okazji w imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2018 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

                                               W imieniu i z upoważnienia Zarządu

                                                           Stanisław Trojnar

insp.c. w stanie spoczynku

                                          Z okazji zbliżających się Swiąt Bożego Narodzeniai Nowego Roku

składamy wszystkim naszym członkom życzenia zdrowia, pomyślności, spokoju ciepła rodzinnego i wspaniałej świątecznej atmosfery. Niech zbliżający się czas rodzinnego świętowania będzie dla nas wszystkich czasem wyjątkowym a  atmosfera spokoju i pogody ducha niech trwa przez conajmniej cały następny rok.W nowym 2018 roku życzmy sobie zdrowia pomyślności oraz radości z wielu ciekawych spotkań i wspólnych wyjazdów.

Niech nadchodzący Nowy Rok będzie początkiem szerokiego udziału środowiska emerytów i rencistów Służby Celnej we wspólnych imprezach.  Życzenia te kierujemy do naszych koleżanek i kolegów którzy przeszli już  na emeryturę lub rentę a nie są jeszcze członkami naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy do przystąpienia do naszej organizacji wszystkich jeszcze niezdecydowanych i zapewniamy o naszej życzliwości i chęci wspólnego spędzania czasu który każdemu z nas pozostał.

Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne kierujemy również do koleżanek i kolegów w będących w służbie. Życzymy Wam dużo zdrowia i sukcesów w służbie dla naszej wspólnej ojczyzny. Dbajcie o honor naszego zawodu i nie zapominajcie o kolegach którzy przeszli w stan spoczynku bo pamięć ta jest wyrazem szacunku dla was samych.

 

Szczęśliwego Nowego Roku

 

images

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu

 

 

 

 

 

 

W dniu 14.12.2017 o godz. 15.00DSC 0040

 

W dniu 14.12.2017 w restauracji "Karczma" na ul. Mniszej w Przemyślu odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane dla członków naszego Stowarzyszenia. Spotkanie otworzył kapelan KAS ks. Zbigniew Skałkowski  tradycyjną modlitwą i życzeniami dla zebranych emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Ciepłe słowa do koleżanek i kolegów skierował również Prezes SEiRSC Tadeusz Milanowski. Dzieląc się opłatkiem życzyliśmy sobie dużo zdrowia i pomyślności a były to życzenia szczere nieudawane.  Przy skromnym posiłku na który składały się potrawy wigilijne rozmawialiśmy o naszych problemach i planach na przyszłość. Problemem podstawowym jest na dzisiaj ciągle zmniejszająca się liczba członków Stowarzyszenia oraz niskie zasilanie funduszy SEiRSC ze środków pochodzących z 1% odpisu  od PIT. Uznaliśmy wszyscy wobec autentycznie miłej i pełnej wzajemnej życzliwości atmosferze spotkania, że niezbędne jest kontynuowanie tych spotkań w przyszłości. Dziękuję serdecznie kapelanowi ks. Zbigniewowi Skałkowskiemy i wszystkim koleżankom i kolegom za serdeczne i wzmacniające pozytywną energią spotkanie a kol. Piotrowi Bieleckiemu za pouczający wykład n/t historii celnictwa i dokumentację fotograficzną spotkania. Zdjęcia ze spotkania zamieszczę w najbliższym czasie w zakładce "GALERIA" - spotkanie opłatkowe 2017 "

      Stanisław Trojnar

            insp.celny w stanie spocz.

 

 

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu na którym ustalono:

1. Potrzebę samodzielnej organizacji " spotkania opłatkowego " dla członków Stowarzyszenia  m-cu grudniu 2017

2. Ptrzebę spotkania z kierownictwem podkarpackiego KAS w celu wypracowania form współpracy w tym uregulowania kwestii siedziby SEiRSC,

3. Kontynuację wcześniej przyjętej praktyki stwarzania możliwości odpłatnego uczestnictwa w imprezach SEiRSC " osób towarzyszących" zgłoszonych przez członków . Odpłatność dotyczy będzie w 100% kosztów dotyczących zakupu biletów wstępu i innych wydatków indywidualnych oraz kosztów transportu liczonych na 1 osobę jako wynik podzielenia kosztów ogółem przez liczbę uczestników wyjazdu,

4. Konieczność każdorazowego powiadamiania przewodniczącego komisji rewizyjnej o planowanym zebraniu Zarządu w celu stworzenia możliwości członkom Komisji realizacji statutowego prawa do uczestnictwa w zebraniu bez głosu decydującego.

5. Potrzebę wystosowanie do członków zalegających z płatnością składek członkowskich informacji SMS-owych o skutkach prawnych zaniechań w regulowaniu płatności do wykluczenia ze Stowarzyszenia włącznie zzgodnie ze Statutem SEiRSC ,

6.Podjęcie działań zachęcających osoby które w ostatnim czasie przeszły na emeryturę , do wstąpienia do Stowarzyszenia.

7. Opracowanie na rok 2018 strategii informacyjnej dotyczącej przeznaczania 1% PIT na rzecz SEiRSC jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Przemyśl, dnia 19.10.2017

V-ce Prezes Zarządu SEiRSC

Stanisław Trojnar

Dziś rano w wieku 77 lat zmarła nasza koleżanka Basia Warcaba. Wspominamy Basię jako wspaniałą koleżankę , uczynną, koleżeńską , ciepłą osobę . Wyrzucamy sobie , że w ostatnich ciężkich dla niej latach nie byliśmy z nią tak jak na to zasługiwała. W tym przypadku słowa znanego profesora " śpieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą " mają szczególny sens i wydźwięk . Wspominajmy Basię dobrze bo na to zasłużyła. 

W pogrzebie w dniu 16.10. wzięli udział  koleżanki koledzy ze wspólnej pracy i służby z ks. kapelanem Zbigniewem Skałkowskim. Cześć jej pamięci !!!

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej autorstwa kol. Piotra Bieleckiego - w zakładce galeria - ważne wydarzenia

DSC 0838DSC 0839

 

Please publish modules in offcanvas position.