W dniu 19.05 zgodnie z ustaleniami podjetymi na walnym zebraniu, planujemy wyjazd grupowy w Bieszczady. W programie wycieczki podróż kolejką bieszczadzką na trasie Majdan - Przysłup oraz przejażdżka - spływ stateczkiem po Jeziorze Solińskim. Proszę o zgłaszanie się chętnych do wyjazdu do kol. J. Marek lub sms-sem na mój numer telefonu . O szczegółach powiadomimy po ustaleniu listy chętnych do wyjazdu.

13.05.2018 Do wyjazdu zgłosiło się 25 osób. Zakupiono bilety na kolejkę bieszczadzką . Wyjazd z Przemyśla w dniu 19,05 o godz. 6.00 z ul. Czarnieckiego ( naprzeciw "pawilonu UC") . Przejazd trasą przez Dynów ( przystanek rest. " Pod Semaforem")  do Majdanu - wyjazd koleki 9.30 , a następnie ok g. 14.00 wyjazd w kierunku Soliny. Powrót ok. godz 18.00

Z up. Zarządu SEiRSC

Stanisław Trojnar

insp. c. w stanie spoczynku

W dniu 24.04. 2018 w sali konferencyjnej siedziby Urzędu Celno Skarbowego w Przemyślu odbyło się walne zebranie członków naszego Stowarzyszenia. W trakcie obrad przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności SEiRSC za 2017 rok. Przedstwiono stan dochodów i wydatków Stowarzyszenia za rok ubiegły jak również stan finansów na konie roku i chwilę obecną. Po przedstawieniu sprawozdania Zarząd w głosowaniu jawnym otrzymał absolutorium i upoważnienie do dalszego działania.

W dniu 24.04 o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 9 odbędzie się walne zebranie członków SEiRSC. Tematem zebrania będzie złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za 2017 rok , przekazanie informacji o stanie finansów Stowarzyszenia oraz propozycja planu działalności na rok 2018.

Obecność wszystkich członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej obowiązkowa.

W imieniu Zarządu

Stanisław Trojnar

insp.c. w stanie spocz.

Zadzwoniły już dzwony,
 dzień nastał wesoły.
 Pod święconym pieczywem
 uginają się stoły. 

Leży jajko święcone
malowane farbami

kto te
ż dzisiaj tym jajkiem
b
ędzie dzielił się z nami? 

A więc ojciec i matka
oni pierwsi najpewniej,
potem bracia i siostry,
i s
ąsiedzi i krewni, 

Potem … nie wiem kto dalej,
a odgadn
ąć to sztuka
mo
że jakiś gość z drogi
do drzwi chaty zapuka.

Może dziadziuś zgrzybiały,
co si
ę modli w kościele?
To si
ę także tym jajkiem
z biednym dziadkiem podziel
ę.
-------------------------------

Wielkanoc! Wielkanoc!
Wielka rado
ść w sercu,
gdy st
ąpasz po świecie-
kwitn
ącym kobiercu.

Na stole pisanki
Pi
ęknie malowane
W
śród zieleni trawy
Cukrowy baranek.

Bazie w wazoniku,
ciasta i w
ędliny...
WIELKANOC- i wielkie
spotkanie rodziny!


  44031

Wszystkim naszym koleżankom i kolegom oraz naszym najbliższym życzymy Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech atmosfera świątecznych dni opisana w pięknym wierszu Marii Konopnickiej udzieli się nam wszystkim i pozostanie z nami przez następne dni

Wszystkiego najlepszego !

Zarząd SEiRSC

 Informuję , że w dniu 05.03.2018 o godz. 10.00 w budynku UCS przy ul. Sieleckiej 9 w Przemyślu odbdzie się  zebranie Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej wPrzemyślu . Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczy w trakcie którego po podpisaniu dokumentów dotyczących  sprawozdania finansowego  zostanie przeprowadzona dyskusja n/t ustalenia daty i miejsca zwołania walnego zebrania członków oraz planu działalności Stowarzyszemia  na 2018 rok. Na wniosek części członków Walne Zebranie czlonków SEiRSC odbędzie się w II połowie kwietnia br.

 v-ce Prezes Zarządu

Stanisław Trojnar

insp. celny w stanie spocz.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów                      Przemyśl, dnia 17.01.2018

Służby Celnej w Przemyślu

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000448983                            

                                                           Koleżanki i Koledzy

P.T. funkcjonariusze i pracownicy KAS

                                   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia podobnie jak w roku ubiegłym informuję, że założone w 2015 roku Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna, o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym oraz integracji środowiska funkcjonariuszy celnych w stanie spoczynku.

Jak wynika z Art. 27 Ustawy  podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.  Można to uczynić umieszczając nr KRS 0000448983 w rubryce 137 PIT 37 przez osoby samodzielnie rozliczające podatek dochodowy lub składając oświadczenie PIT OP o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego do Urzędu Skarbowego.

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego i podlegają ścisłemu rozliczeniu i kontroli na zasadach określonych Ustawą.

Nasza skuteczność w niesieniu pomocy naszym koleżankom i kolegom w dużej mierze będzie uzależniona od wsparcia koleżanek i kolegów będących w służbie i pomocy polegającej na przekazaniu w rozliczeniu rocznym 1 % podatku dochodowego jak również wsparcie Stowarzyszenia w formie dobrowolnych nawet niewielkich wpłat na nasze konto. Otrzymane od Was środki będą przeznaczone na pomoc wszystkim potrzebującym emerytom niezależnie od tego czy są członkami Stowarzyszenia oraz na integrację środowiska. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://seirsc.pl/ i zapoznania się z naszą działalnością i i realizowanymi działaniami. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje.

Apelujemy i prosimy o wsparcie naszego Stowarzyszenia , a korzystając z tej okazji w imieniu wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników SC, życzę koleżankom i kolegom dużo zdrowia i pomyślności w roku 2018 jak również nieustających sukcesów w pracy zawodowej.

                                               W imieniu i z upoważnienia Zarządu

                                                           Stanisław Trojnar

insp.c. w stanie spoczynku

Please publish modules in offcanvas position.