W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne zebranie Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu na którym ustalono:

1. Potrzebę samodzielnej organizacji " spotkania opłatkowego " dla członków Stowarzyszenia  m-cu grudniu 2017

2. Ptrzebę spotkania z kierownictwem podkarpackiego KAS w celu wypracowania form współpracy w tym uregulowania kwestii siedziby SEiRSC,

3. Kontynuację wcześniej przyjętej praktyki stwarzania możliwości odpłatnego uczestnictwa w imprezach SEiRSC " osób towarzyszących" zgłoszonych przez członków . Odpłatność dotyczy będzie w 100% kosztów dotyczących zakupu biletów wstępu i innych wydatków indywidualnych oraz kosztów transportu liczonych na 1 osobę jako wynik podzielenia kosztów ogółem przez liczbę uczestników wyjazdu,

4. Konieczność każdorazowego powiadamiania przewodniczącego komisji rewizyjnej o planowanym zebraniu Zarządu w celu stworzenia możliwości członkom Komisji realizacji statutowego prawa do uczestnictwa w zebraniu bez głosu decydującego.

5. Potrzebę wystosowanie do członków zalegających z płatnością składek członkowskich informacji SMS-owych o skutkach prawnych zaniechań w regulowaniu płatności do wykluczenia ze Stowarzyszenia włącznie zzgodnie ze Statutem SEiRSC ,

6.Podjęcie działań zachęcających osoby które w ostatnim czasie przeszły na emeryturę , do wstąpienia do Stowarzyszenia.

7. Opracowanie na rok 2018 strategii informacyjnej dotyczącej przeznaczania 1% PIT na rzecz SEiRSC jako Organizacji Pożytku Publicznego.

Przemyśl, dnia 19.10.2017

V-ce Prezes Zarządu SEiRSC

Stanisław Trojnar

Dziś rano w wieku 77 lat zmarła nasza koleżanka Basia Warcaba. Wspominamy Basię jako wspaniałą koleżankę , uczynną, koleżeńską , ciepłą osobę . Wyrzucamy sobie , że w ostatnich ciężkich dla niej latach nie byliśmy z nią tak jak na to zasługiwała. W tym przypadku słowa znanego profesora " śpieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą " mają szczególny sens i wydźwięk . Wspominajmy Basię dobrze bo na to zasłużyła. 

W pogrzebie w dniu 16.10. wzięli udział  koleżanki koledzy ze wspólnej pracy i służby z ks. kapelanem Zbigniewem Skałkowskim. Cześć jej pamięci !!!

Zdjęcia z uroczystości pogrzebowej autorstwa kol. Piotra Bieleckiego - w zakładce galeria - ważne wydarzenia

DSC 0838DSC 0839

 

Please publish modules in offcanvas position.