W ostatnim czasie z rozmów z funkcjonariuszami a także z wiadomości prasowych wynika , że w wyniku tzw "reformy administracji skarbowej" zostanie zwolnionych ze służby w województwie podkarpackim kilkadziesięciu funkcjonariuszy służby celnej. Dotyczy to zarówno funkcjonariuszy o długim stażu służby jak i funkcjonariuszy pełniących służbę kilka lub kilkanaście lat oraz posiadających uprawnienia emerytalne. Pożałowania godny i stanowiący zaprzeczenie demokratycznego porządku prawnego jest tryb "nieskładania propozycji" pracy/służby bez uzasadnienia przyczyn tak drastycznej dla każdego obywatela tego kraju decyzji. Sobiepaństwo i nepotyzm kierownictwa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie  przy wsparciu kierownictwa Urzędu Celno Skarbowego w Przemyślu w obsadzaniu stanowisk służbowych w strukturach administracji celno skarbowej przekracza wszelkie dopuszczalne granice prawa i przyzwoitości.

Wspierając  naszych kolegów w służbie  apelujemy do nowomianowanego Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie o zweryfikowanie dotyczczasowych postępowań i przywrócenie elementarnego poczucia przyzwoitości i poszanowania  prawa i godności funkcjonariuszy celnych.

Zapraszamy funkcjonariuszy którzy w wyniku "reformy" przejdą na emeryturę do wstępowania w szeregi członków naszego Stowarzyszenia.

Z upoważnienia Zarządu SEiRSC

Stanisław Trojnar

Inspektor Celny w stanie spoczynku

Na wniosek części kolegów planujemy w I połowie lipca br zorganizowanie wyjazdu do delfinarium w Truskawcu ( Ukraina). Imprezę zamierzmy organizować za pośrednictwem lub przy współpracy PTTK O/Przemyśl. Ze względu na konieczność podjęcia decyzji co do organizacji wyjazdu prosimy o zgłaszanie się telefoniczne chętnych do kol. J. Trelskiego ( nr telefonu w zakładce "kontakt". Zgłoszenia mogące objąć również osobę towarzyszącą i powinno być dokonane do dnia 16.06. Koszt wyjazdu wg cen PTTK ok 150,- zł w całości lub w części finansowany ze środków Stowarzyszenia ( nie dotyczy osób towarzyszących)

12.06.2017

Do wyjazdu zgłosiło się ok 20 osób. Wstępnie uzgodniony z p. E.Sawicką termin wyjazdu to 14.07. br.  Przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe i zasadach finansowania imprezy przyjmiemy zasadę pierwszęństwa udziału członków Stowarzyszenia,   innych emerytów i rencistów będących osobami towarzyszącymi a następnie pozostałych osób deklarujących chęć wyjazdu. Szczegóły podam w późniejszym terminie.

20.06.2017

Po uzgodnieniu z PTTK O/Przemyśl informujemy , że koszt wyjazdu wynosi od każdego uczestnika 145,- zł  i obejmuje : koszt transportu , ubezpieczenia i opłat granicznych , zakupu biletów do delfinarium oraz opłacenie przewodnika.

Koszty uczestnictwa w wyjeżdzie emerytów i rencistów służby celnej będą w całości pokryte ze środków Stowarzyszenia natomiast  koszty uczestnictwa osób towarzyszących  w całości pokrywa każdy członek Stowarzyszenia któremu ta osoba towarzyszy.Prosimy wszystkich członków  którzy zadeklarowali udział w imprezie o dokonanie do dnia 29.06.2017 wpłat na konto Stowarzyszenia po 145,- zł za każdą osobę towarzyszącą

Stanisław Trojnar

v-ce Prezes SEiRSC

Informuję , że w zakladce " o nas" w części sprawozdania , umieszczone zostały sprawozdania SEiRSC za 2016 rok.

Stanisław Trojnar

Inspektor celny

w stanie spoczynku

W związku z uchwałą walnego zebrania o podwyższeniu kwoty miesięcznej składki członkowskiej dokonano rozliczenia wpłat wszystkich członków za lata 2013 - 2017.06.30. Infprmacje n/t  stanu wpłat każdego z członków na dzień 30.06 można uzyskać u Skarbnika lub v-ce Prezesa Zarządu. Prosimy o dokonanie zaległych wpłat za okres do 30.06. a nastepnie opłacenie składek za okres m-ce 07 - 12.2017 w podwyższonej wysokości.( 60,- zł )

Stanisław Trojnar

W dniu 18.05 br zgodnie z wcześniejszą informacją w sali konferencyjnej Hotelu Villa Bolestraszyce odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu poprzedzone spacerem po nieodległym Arboretum Bolestraszyce.

Najpierw w pięknej scenerii budzącej się do życia przyrody odbyliśmy spacer po terenie Arboretum w towarzystwie przewodnika

IMG 0008IMG 0006

Ciekawe informacje n/t otaczającej nas w pięknym słońcu przyrody przekazywane przez przewodnika przeplatane były rozmowami wśród kolegów i koleżanek na temat własnych doświadczeń ogrodniczych

IMG 0007IMG 0009IMG 0008IMG 0003

Po męczących wędrówkach przyrodopoznawczych i otrzymanych od przewodnika informacjach m.in. n/t receptury "dereniówki" , przyszła pora na dalszy marsz w kierunku Hotelu Villa Bolestraszyce gdzie po obiedzie odbyło się walne zebranie członków SEiRSC. Na zebraniu jednogłośnie przyjęto i zatwierdzono sprawozdanie finansowe sporządzone przez Zarząd SEiRSC i jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium do dalszego działania. Jednogłośnie , walne zebranie uchwaliło podniesienie składki członkowskiej do 10,- zł miesięcznie od 01.07.2017 ze zwolnieniem od ich płacenia dla członków którzy ukończyli 75 rok życia. Po ciekawej dyskusji n/t działania Stowarzyszenia w roku 2017 oraz rozpoznaniu potrzeb w zakresie pomocy potrzebującym koleżankom i kolegom,  zebranie i całą imprezę zakończono .

IMG 0014IMG 0015

Please publish modules in offcanvas position.