Wyjazd w Bieszczady w dniu 24.08 o godz 6.30 spod "pawilonu" PKP ul. Czarneckiego. Koszt transportu ( do zwrotu za osoby towarzyszące 25,-zł) . Cena biletu na kolejkę bieszczdzką 24,-zł.  Dla członków Stowarzyszenia w/w koszty pokrywane z funduszu SEiRSC.

Do zobaczenia !

Stanisław Trojnar

insp.c. w st. s.

Decydując się na zarejestrowanie naszego Stowarzyszenia jako Organizacj Pożytku Publicznego mieliśmy nadzieję , że deklarowane przez prominentnych przedstawicieli Służby Celnej i naszych kolegów wsparcie naszych działań na rzecz integracji środowiska także po przejściu funkcjonariuszy w stan spoczynku będzie realne. Liczyliśmy na wsparcie ze strony kolegów w służbie 1% odpisem PIT pozwalające na poszerzenie form integracji środowiska Emerytów i rencistów Służby Celnej. Gładkie słowa o wsparciu wypowiadane przy okazji spotkań z okazji Dnia Celnika i spotkań Noworocznych  nie przełożyły się na realne wsparcie finansowe

Informuję , że nasze apele o wsparcie  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej 1% PIT przekazane kolegom w formie odrębnej umieszczone także na szej stronie internetowej nie spotkały się z pozytywnym odzewem.

Mając na uwadze powyższe proszę kolegów i koleżanki członków naszego Stowarzyszenia o terminowe wywiązywanie się z obowiązku płacenia składek członkowskich pozwalające na bieżące finansowanie naszych spotkań. W najbliższym czasie prześlę sms-y nt stanu zadłużenia poszczególnych czlonków Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich na dzień 31.12.2017.

Kolegom pozostającym w służbie życzę dużo zdrowia i wiecznej młodości i nie są to życzenia nieszczere.

Stanisław Trojnar

insp.celny w stanie spoczynku

W trakcie zebrania Zarządu w dniu 02.08.2017 ustaliliśmy , że w m-cu Sierpniu (II połowa) zorganizujemy wyjazd w Bieszczady . Proponujemy wycieczkę kolejką bieszczadzką Majdan - Balnica - Przysłup oraz odwiedzenie Łupkowa i Komańczy z okolicznymi atrakcjami. Koszt transportu uczestników imprezy będzie finansowany ze środków Stowarzyszenia natomiast koszty związane posiłkami i napoje każdy z uczestników będzie ponosił indywidualnie. W przypadku gdy nie zgłosi się conajmniej 20 osób chętnych do wyjazdu spośród członków Stowarzyszenia, będzie możliwość udziału osób towarzyszących pod warunkiem zwrotem kosztów transportu. W przypadku gdy chęci wyjazdu nie zadeklaruje conajmniej 20 osób wyjazd zostanie odwołąny. Chętnych prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do kol. J.Trelskiego lub do kol. J.Marek. do dnia 21.08. dp godz 13.00.

Data wyjazdu 24.08. godz 6.30.

Stanisław Trojnar

insp.c. w stanie spoczynku

W dniu 03.08.2017 9 czwartek) o godz. 10.00 w budynku odpraw celnych PKP (pawilon) przy ul. Czarnieckiego odbędzie się zebranie członków Zarządu SEiRSC. Tematem zebrania będzie analiza stanu środków finansowych będących w dyspozycji Stowarzyszenia i zaplanowanie kolejnych imprez na II połowę 2017 roku.

V-ce Prezes SEiRSC

insp.c. w st. spocz.

Stanisław Trojnar

Please publish modules in offcanvas position.