Wdniu 28.03 br o godz 11.00 w siedzibie Urzędu Celno Skarbowego w Przemyślu odbędzie się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Tematem zebrania będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz zaplanowanie imprez integracyjnych w I połowie 2017 roku. Wszystkich członków Zarządu serdecznie zapraszam.

Z upoważnienia Zarządu

Stanisław Trojnar

insp. celny w stanie spoczynku

Wszystkim Koleżankom składamy serdeczne Zyczenia z okazji Dnia Kobiet.

Niech spełniają się Wam wszystkie marzenia i zamiary , niech nie dotykają Was smutki i kłopoty i niech omijają choroby i nieszczęścia.

 

 

 

 

Samych słonecznych dni życzy Wam Zarząd SEiRSC

 

1167 md fq129

 


Zapraszam  członków Zarządu Stowarzyszenia na zebranie planowane na dzień 15.02.2017 ( Sroda) na godz. 11.00 w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu. Tematem zebrania będzie podsumowanie roku obrachunkowego 2016 i zatwierdzenie i podpisanie przez Zarząd dokumentacji finansowej i sprawozdawczej za rok ubiegły. Do uczestnictwa w zebraniu zapraszamy przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Z upoważnienia Zarządu

Stanisław Trojnar

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu przypomina wszystkim członkom o obowiązku opłacania składek członkowskich za 2017 rok. Wysokość składki to 5,- zł miesięcznie z możliwością dokonania wpłaty za cały rok,  za część roku lub za każdy miesiąc oddzielnie. W celu zaplanowania wydatków prosimy o dokonywanie w miarę możliwości wpłat rocznych do dnia 31.03.2017 r. Wszystkie wpłaty powinny być dokonane przelewem lub wpłat banku na nr konta podany w zakładce "kontakt" z adnotacją " składka członkowska za okres ..... z podaniem Imienia i Nazwiska członka.

Z upoważnienia Zarządu

Stanisław Trojnar

W dniu 16.01.2016 w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu na zaproszenie Pani Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Jadwigi Zenowicz odbyło się spotkanie noworoczne kierownictwa Izby z funkcjonariuszami celnymi w stanie spoczynku i innymi emerytowanymi pracownikami administracji celnej. Spotkanie rozpoczęło się od powitania i wspólnej modlitwy prowadzonej przez ks. kapelana Z. Skałkowskiego .  Podsumowano wydarzenia roku 2016 w tym obchody 90 - lecia powstania Urzędu Celnego w Przemyślu. Nie obyło się bez wspomnień,  opowiadanych anegdot  i wspólnie odśpiewanych kolęd pod miłym przewodnictwem zaproszonych sióstr zakonnych. Wszyscy zebrani wyrażali wolę kontynuowania w dalszym ciągu corocznych spotkań niezależnie od zmian mających nastąpić w Służbie Celnej w 2017 roku. Przy okazji spotkania ugodniono wzajemną współpracę przy propagowaniu idei wsparcia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej 1% odpisem PIT przez funkcjonariuszy celnych. Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia w przyszłym roku. Zdjęcia ze spotkania w zakladce galeria - ważne wydarzenia.

Please publish modules in offcanvas position.