Zapraszam  członków Zarządu Stowarzyszenia na zebranie planowane na dzień 15.02.2017 ( Sroda) na godz. 11.00 w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu. Tematem zebrania będzie podsumowanie roku obrachunkowego 2016 i zatwierdzenie i podpisanie przez Zarząd dokumentacji finansowej i sprawozdawczej za rok ubiegły. Do uczestnictwa w zebraniu zapraszamy przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Z upoważnienia Zarządu

Stanisław Trojnar

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu przypomina wszystkim członkom o obowiązku opłacania składek członkowskich za 2017 rok. Wysokość składki to 5,- zł miesięcznie z możliwością dokonania wpłaty za cały rok,  za część roku lub za każdy miesiąc oddzielnie. W celu zaplanowania wydatków prosimy o dokonywanie w miarę możliwości wpłat rocznych do dnia 31.03.2017 r. Wszystkie wpłaty powinny być dokonane przelewem lub wpłat banku na nr konta podany w zakładce "kontakt" z adnotacją " składka członkowska za okres ..... z podaniem Imienia i Nazwiska członka.

Z upoważnienia Zarządu

Stanisław Trojnar

W dniu 16.01.2016 w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu na zaproszenie Pani Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Jadwigi Zenowicz odbyło się spotkanie noworoczne kierownictwa Izby z funkcjonariuszami celnymi w stanie spoczynku i innymi emerytowanymi pracownikami administracji celnej. Spotkanie rozpoczęło się od powitania i wspólnej modlitwy prowadzonej przez ks. kapelana Z. Skałkowskiego .  Podsumowano wydarzenia roku 2016 w tym obchody 90 - lecia powstania Urzędu Celnego w Przemyślu. Nie obyło się bez wspomnień,  opowiadanych anegdot  i wspólnie odśpiewanych kolęd pod miłym przewodnictwem zaproszonych sióstr zakonnych. Wszyscy zebrani wyrażali wolę kontynuowania w dalszym ciągu corocznych spotkań niezależnie od zmian mających nastąpić w Służbie Celnej w 2017 roku. Przy okazji spotkania ugodniono wzajemną współpracę przy propagowaniu idei wsparcia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Celnej 1% odpisem PIT przez funkcjonariuszy celnych. Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia w przyszłym roku. Zdjęcia ze spotkania w zakladce galeria - ważne wydarzenia.

                            Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia w tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, życzymy koleżankom i kolegom emerytom i rencistom Służby Celnej dużo zdrowia, pomyślności, długich lat życia i wielu powodów do wszelkiej radości.

                           Życzymy Wam abyście to Boże Narodzenie spędzili z osobami, które są Wam bliskie – niech to będzie czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie, czas odpoczynku i refleksji. 

                           Podobne życzenia kierujemy do naszych koleżanek i kolegów w Służbie. Niech w tym trudnym dla nas wszystkich czasie nadchodzący Nowy Rok przyniesie Wam więcej optymizmu i radości.

                          Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Życzy Wam

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

Służby Celnejw Przemyślu

                                                                                                                         op

 

Na zebraniu członków Zarządu SEiRSC w dniu 25.11.2016 przyjęto plan działalności i wydatków Stowarzyszenia na 2017 rok. Z proponowanych imprez mogą korzystać wszyscy emeryci renciści uprzednio zatrudnieni w organa ch administracji celnej, niezależnie od tego czy są członkami Stowarzyszenia. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do licznego udziału i do zgłaszania potrzeb w zakresie pomocy naszym kolegom i koleżankom w trudnych sytuacjach życiowych.

W imieniu Zarządu

Stanisław Trojnar - v-ce Prezes SEiRSC

Lp Nazwa imprezy/projektu

Termin

realizacji

Szacowany udział członków i osób niestowarzyszonych Podmiot realizujący Źródło finansowania Przewidywany koszt szacunkowy
1 Spotkanie opłatkowe emerytów i rencistów dla Styczeń 2017 20 – 30 osób SEiRSC przy współpracy z Izbą Celną Fundusz składkowy                                    500,-
2 Wyjazd do Lwowa Marzec/Kwiecień 10-20 osób SEiRSC lub PTTK Środki finansowe z 1 %                                 1200,-
3 Wyjazd do Zamościa z wizytą na przejściu granicznym w Budomierzu Kwiecień/ Maj 10-20 osób SEiRSC Środki finansowe z 1 %                                    800,-
4 Wyjazd do Truskawca z wizytą na przejściu granicznym w Medyce Maj /Czerwiec 10-20 osób SEiRSC lub PTTK Środki finansowe z 1 %                                  1500,-
5 Wyjazd do Roztoczańskiego Parku Narodowego Lipiec/ Sierpień 10-20 osób SEiRSC Środki finansowe z 1 %                                    800,-
6 Udział w obchodach Dnia Służby Celnej Wrzesień 10-20 osób Izba Skarbowo Celna/SEiRSC Środki z funduszu składkowego Zaproszenie do udziału w uroczystościach
7 Impreza integracyjna przy ognisku w okolicach Przemyśla Październik 10-20 osób SEiRSC

Środki finansowe z 1 %

Środki z funduszu składkowego

                                   300,-
8 Działania wspierające charytatywno – opiekuńcze na rzecz emerytów i rencistów SC Cały rok w zależności od stwierdzonych potrzeb W zależności od potrzeb SEiRSC Środki finansowe z 1 %                                    2000,-
x Razem                                    7 100,-

1.Udział w imprezach dla wszystkich emerytów i rencistów SC jest w całości finansowany przez Stowarzyszenie ze środków pochodzących z 1 % odpisu podatku PIT lub z funduszu składkowego.

2.Finansowanie ze środków pochodzących z 1 % może dotyczyć wyłącznie imprez stanowiących realizację zadań statutowych Stowarzyszenia. O sposobie finansowania poszczególnych imprez decyduje Zarząd SEiRSCw drodze uchwały.

3. Dopuszcza się udział w imprezach wyjazdowych udział osób towarzyszących lub opiekunów po dokonaniu wpłaty kwoty stanowiącej równowartość kosztów organizacji wyjazdu przypadających na 1 uczestnika wyjazdu.

Please publish modules in offcanvas position.