W imieniu Zarządu naszego Stowarzyszenia informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie ( kopia w załączeniu ), Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w Przemyślu stało się Organizacją Pożytku Publicznego działającą na zasadach ustalonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym celem naszej organizacji jest działalność społecznie użyteczna o której mowa w art. 4 ust pkt 10 Ustawy polegająca na pomocy osobom w wieku emerytalnym.

e1Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Służby Celnej w dniu 20 czerwca 2014 roku. zorganizowało wycieczkę dla emerytów i rencistów Izby Celnej w Przemyślu do Oddziału Celnego w Krościenku. Wycieczka miała charakter integracyjny i była realizacją celu ujętego w Statucie Stowarzyszenia, w części organizowania życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla członków Stowarzyszenia i całego środowiska emerytów i rencistów SC.

Please publish modules in offcanvas position.